Inlägg av Benjamin Dahl

Vad är Blockchain?

    Blockkedjeteknologi handlar om att överföra värden.  Om internet handlar om att överföra information – så handlar blockkedjor om att överföra värden. Vi har nu en teknologi som möjliggör att vi kan överföra dessa värden, men utan att behöva lita på att en tredjepart, t.ex. en bank eller institution, skickar, hanterar och kontrollerar dessa värden…

Läs mer