Blockkedjeteknologi handlar om att överföra värden.  Om internet handlar om att överföra information – så handlar blockkedjor om att överföra värden.

Vi har nu en teknologi som möjliggör att vi kan överföra dessa värden, men utan att behöva lita på att en tredjepart, t.ex. en bank eller institution, skickar, hanterar och kontrollerar dessa värden som vi vill.

Vi skapar här en gemensam historik i ett nätverk (kalla det blockkedja), om vad som skickats, vem som skickat och till vem någonting har skickats. Alla kan komma överens om den historiken utan att någon part behöver lita på varandra. Där vi lägger tilltro är inte längre hos ett enskilt företag eller organisation, för att veta vad som stämmer. Parterna får istället tillgång till historiken, och kan verifiera den själva, utan att behöva lita på någon annan part i nätverket. Det är en av innovationerna som får tekniken att framstå som så lovande i så många områden.

Tänker du här att, Ah! pengar, Bitcoin och andra digitala valutor – lyft i så fall blicken. Ett användningsområde är att representera värdet av en valuta, men det är bara en applikation som den här tekniken gör möjlig. Tänk app-store; hur många funktioner och användningsområden som täcks in i utbudet av appar. Minst lika många applikationer kommer i framtiden nyttjas med blockkedjeteknologi. Allt ifrån säkrare och mer transparenta sätt att rösta, (där ‘värdet’ är din röst). Till att slippa registrera nya konton med dina användaruppgifter på hemsidor och i en webshop (där ‘värdet’ är din identitet).

I del 2 fortsätter vi vägen från kryptiskt till klarhet!