One Agency föddes mitt i en finanskris, vi var ”underdogs” och det var som taget ur en film. De stora konsultdrakarna med deras svarta SUV:ar stod parkerade utanför kunden och vi som litet nystartat företag kom åkandes på våra mopeder. Snabbare, kvickare och hungrigare, det blev till vår fördel. Resan har varit fantastisk och bolaget har gått igenom många nivåer och utmaningar. Redan från början fick vi leva upp till ett av våra kärnvärden – Courage to Change, att ha modet att förändra i takt med att vi utvecklades. Hela tiden har vi satt kunden och medarbetaren i fokus och vi har alltid ställt oss frågorna; Hur mår vår kund? Hur mår vår kollega? Att ge service utöver det vanliga och leva nära våra värderingar har varit en avgörande framgångsfaktor.

Att som grundare, huvudägare och VD nu våga släppa taget om rodret har för mig personligen varit ett av de ultimata testen i att leva upp till just en av One Agencys värderingar: Courage to Change, modet att förändra.

Sedan studietiden har intresset för ledarskap fascinerat mig. Vad är det som gör att vissa grupper lyckas att nå sina mål medan andra misslyckas? Vilka är framgångsfaktorerna för att starta, driva och att vara ett lönsamt och attraktivt företag? Jag precis som många andra har teorier.

Förutom att ge exceptionell service till kunden och kollegan har Power of rotation varit en framgångsfaktor. Själv är jag stolt och ödmjuk inför att ha haft många roller inom One Agency. I början var jag konsult – lärde mig hantverket och hittade kollega som var bättre än mig. Därefter var jag säljare – lärde mig hantverket och fann en kollega som var bättre än mig. Slutligen var jag VD – lärde mig hantverket och fann en kollega som är bättre än mig.

Power of rotation handlar om att olika typer av utmaningar behöver olika typer av ledarskap. Att bereda väg för någon annan att ta över och att ha modet att våga släppa taget, att våga möta en förändring. Principen är överlägsen om den används på rätt sätt. En person som roterar på, har ofta nya sätt att tänka, nya sätt att lösa problem och förmågan att se möjligheter som en person som varit för länge i samma roll kan ha svårt att se. Kalla det hemmablind.

När är det då dags att släppa ledarskapet för någon annan att ta vidare? Givetvis är det många faktorer som påverkar. Timing, motivation, lämplig ersättare för att nämna några av dem. Själv har jag alltid sett mina medarbetare som ledare. Vi är ett konsultbolag och att vara konsult innebär många gånger att vara rådgivare, ibland tar man ledarrollen och ibland hjälper man andra i sin ledarutmaning. Det innebär att vi är en grupp av människor där vi samtliga har en talang för kommunikation och relationer. Min uppgift som VD på One Agency har varit att leda och fördela arbetsuppgifter men också ansvaret att bereda väg för mina kollegor att växa med ansvar.

Allt har sin tid och vi är om möjligt ännu hungrigare än när vi körde runt på våra mopeder!

Jag roterar nu av som VD och vill tacka för dessa år och önskar min efterträdare Leyla Schreiber lycka till med att ta One Agency till nya nivåer.

Courage to change!

Per Grape