Kollegor under en Teambuilding dag

Tänk dig att du jobbar som musiker i en symfoniorkester och att du just nu sitter i ett stort, fint konserthus. Salongen är fullsatt, inte en enda stol är ledig. Allt ljus pekar på orkestern så att du inte ser någonting när du tittar ut mot publiken. Du vet om att hela salongen är fylld med förväntansfulla personer. De flesta har bokat sina biljetter flera månader i förväg. En del har åkt flera timmar för att vara här just nu för att lyssna på ditt och dina kollegors framförande. En del personer kanske bor i en annan världsdel och detta är kanske enda gången de kommer befinna sig i just det här konserthuset och den enda gången de kommer att lyssna på dig. Deras upplevelse ligger just nu helt och hållet i dina och dina kollegors händer. Frågan är nu, hur skapar du en unik upplevelse och ett underbart minne för publiken?

När man framför musik är det viktigt att leda lyssnaren genom musikens olika uttryck för att skapa en unik upplevelse. Ibland går tempot fort och ibland går tempot långsamt. Ibland är uttrycket aggressivt och ibland sorgset. Ibland läskigt och ibland glädjefyllt. Musikerna varierar tempo, styrka och en mängd andra effekter för att skapa en unik upplevelse för sin publik. Om musikerna inte använder sig av dessa variationer blir musiken snabbt tråkig och vi som lyssnare tappar intresset. Det samma gäller när vi presenterar vårt budskap genom att tala till vår publik. Talar vi i samma tonläge och i samma tempo blir det vi säger aldrig intressant. Det spelar ingen roll om vi berättar något helt unikt och nytt om sättet vi säger det på får publiken att somna.

Led in din publik i något intressant

Operor och musikaler skapar oftast tidigt intresse för sin publik genom så kallade ouvertyrer. En ouvertyr är ett kort orkesterstycke som framförs i början av föreställningen och som sammanfattar de olika melodierna som kommer framföras i sin helhet senare i föreställningen. När vi talar till vår publik kan vi precis som i ouvertyren sammanfatta och rama in vår presentation genom att berätta om förutsättningarna och syftet i en agenda eller inledning. Genom att gå igenom förutsättningarna och syftet i början av presentationen har vi pekat ut riktningen i vilken vi kommer leda vår publik. Publiken får en chans att känna trygghet och kan lättare fokusera på syftet med presentationen.

Berättelser om människor

Ett sätt att leda in sin publik på något intressant vid till exempel en produktpresentation är att berätta om människorna bakom produkten istället för om själva produkten. Vilken kunskapsnivå din publik än besitter kan du alltid fånga dem i berättelser om människor. Här är ett exempel: “När Honda skapade en konceptbil för unga förare var genomsnittsåldern i utvecklingsteamet 27 år.” Genast har vi flyttat fokus från själva bilen till att människorna som utvecklade bilen var i samma ålder som sin målgrupp. Samtidigt har presentatören skapat sig ett bra utgångsläge där vi kan få lyssna till spännande berättelser om hur ett ungt utvecklingsteam hanterade sitt ansvarsfulla uppdrag. Dessa berättelser blir något som publiken mycket väl kommer att minnas, snarare än detaljerad fakta om bilens konstruktion.

Dynamik – gör skillnader i volym och tempo

Ju duktigare musiker du är desto större skillnad kan du göra mellan svagt och starkt, snabbt och långsamt och ändå vara tydlig. Det samma gäller när vi talar inför vår publik. Om vi sänker tempot och viskar till publiken när vi vill lyfta fram något viktigt, tvingas publiken skärpa sina sinnen och verkligen lyssna efter vad vi säger. På samma sätt kan du överraska publiken genom en kraftig ökning av både volym och tempo under andra delar för att skapa mer dynamik i ditt tal. Försök hitta en balans i dynamiken, det vill säga ett bra utgångsläge du kan öka ifrån och minska ifrån. Går du till exempel fullt ut i styrka och tempo i början kan det vara svårt att öka styrkan eller tempot senare.

Pauser är också musik

Pausen är troligtvis det mest kraftfulla verktyg du kan använda dig av för att skapa dynamik i ditt framträdande, vare sig du spelar eller talar. Det är oftast pauserna som gör musiken intressant. Anledningen är ganska enkel. Det är under pausen som ditt budskap sjunker in hos din publik. Om du pratar oavbrutet får publiken inte en chans att ta in budskapet och det fastnar helt enkelt inte lika bra. Presenterar du till exempel intressant fakta kan du absolut använda pausen för att låta faktan sjunka in hos publiken. Använd pausen på samma sätt när du väver in humor in ditt tal eller när du skapar en cliffhanger för din publik. Våga vänta på publikens reaktioner och kommunicera med din publik, så att de är med på tåget. På så sätt följer publiken lättare med i ditt resonemang och du har goda möjligheter att leda publiken vidare.

Håll lyssnaren intresserad

Några som är kända för att skriva lättlyssnad musik är Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Lyssnaren lär sig temat tidigt tack vare en enkel ackordföljd och en text man kan känna igen sig i. När tredje eller ibland fjärde refrängen kommer känner sig lyssnaren trygg, man har ju hört samma refräng några gånger tidigare så allt är som det ska. Då, plötsligt läggs ett extra slag till i en takt, och en textrad byts ut mot en ny. Nu skärps våra sinnen igen. Kompositören och textförfattaren har fångat vårt intresse återigen. Försök ändra någon detalj i din framtoning när du talar till din publik. Har du till exempel stått upp hittills är det kanske dags att sätt sig i publiken eller på scenkanten för att komma närmare publiken. Skriver du till exempel upp nyttiga nyckelord på ett blädderblock och du är skicklig på att skriva med båda händerna kan du helt plötsligt byta hand. Eller varför inte plocka fram en banan och ta en fruktstund på scenen för att fylla på energin samtidigt som publiken hinner smälta ditt budskap. Gör någonting oväntat som bryter ditt mönster, som egentligen inte har så stor betydelse för ämnet du talar om, men som pånytt skapar nyfikenhet och intresse hos din publik.

Spela in dig själv

Vad är det för likhet mellan dig som talare och första violinisten i en symfoniorkester? Ni måste båda öva, öva, öva för att skapa en unik upplevelse och ett underbart minne för er publik. Ta alla tillfällen i akt; håll tal på bröllop och fester, håll föredrag på jobbet, men öva också framför spegeln hemma. Och viktigast av allt, spela in dig själv. Att spela in sig själv kan ibland kännas läskigt, men du hör precis det som din publik hör. Alla små stakningar och tveksamheter, alla “eehh” och “hmm”, alla otydliga fraser som du måste artikulera noggrannare och alla missljud som du gör men som du tror att ingen hör. Många orkestrar spelar in alla sina repetitioner för att senare kunna lyssna på hur det lät där publiken kommer sitta. På så vis hittar de ständigt nya områden i sitt framträdande som kan förbättras.

Vad kommer publiken ihåg?

Du sitter nu som musiker i symfoniorkestern och publikens applåder ekar i salongen efter att ni avslutat sista symfonin i konserten. Du känner dig nöjd med ditt och dina kollegors framträdande. Men vad kommer publiken att minnas av er konsert? Publikens främsta minne är alltid det sista numret och det sista ackordet, det sista de hör från konserten. Du kan genomföra en underbar konsert, men gör du en miss i slutet eller väljer musik som inte passar att avsluta med lämnar du din publik med en mindre fantastisk upplevelse. Spelar du fel i början har du tid att visa att det bara var något tillfälligt, publiken har lättare för att glömma missen och du kan ändå briljera i slutet. Du måste ge din publik något att minnas, en unik upplevelse och ett underbart minne att bära med sig, så förbered ett bra avslut på din presentation.

/Roger