One Agency stärker sin bolagsstyrelse ytterligare – Pia Höök, Global Diversity Manager på Skanska blev invald som ny styrelseledamot den 21e november 2017.

I januari i år kunde One Agency välkomna Joachim Zetterlund tillbaka som styrelseordförande. Nu stärker One Agency styrelsen ytterligare med Pia Höök som ny styrelseledamot.

Pia är Global Diversity Manager på Skanska och har haft en likartad roll på Volvo Group. Hon har disputerat på Handelshögskolan, där hon även undervisat i organisation och ledarskap. Hon är dessutom docent i genus, organisation och ledarskap (KTH). Med denna bakgrund befäster One Agency ytterligare i handling sitt fokus på människan, ledarskap och utveckling.

“Många företag säger att personalen är deras viktigaste resurs vilket kan låta lite ihåligt ibland. I vårt fall är det verkligen en sanning eftersom vår personal är vår enda resurs. Det innebär att vi måste vara bäst på marknaden vad beträffar att attrahera och behålla marknadens bästa resurser. Jag är därför mycket glad över att vi idag förstärker vår styrelse med Pia Höök som har djup kompetens och erfarenhet inom HR, CSR och ledarskapsfrågor. Pia blir en viktig pusselbit i att vi ska fortsätta vara det IT-konsultbolag man utvecklas och trivs bäst på.”, säger Joachim Zetterlund, Styrelseordförande för One Agency.

”Det känns oerhört roligt att vara del av ett sånt dynamiskt företag med starka värderingar och fokus på människor. Jag ser fram emot att bidra utifrån min roll i styrelsen!”, säger Pia Höök. För ytterligare fördjupning i Pia Höök’s arbete som Global Diversity Manager, hör henne förklara just Diversity och Inclusion i följande film.

Om One Agency: One Agency är ett konsultföretag med starkt fokus på IT som lägger stor vikt på de personliga egenskaperna hos alla våra medarbetare. Att länka de egenskaperna med rätt kund och rätt projekt ser vi som en absolut framgångsfaktor. Vi vill växa tillsammans med likasinnade som har höga ambitioner. Vi är nyfikna, stolta och eftersträvar ständig utveckling.

www.oneagency.se
One Agency i Tidningen Resumé

För ytterligare information:
Elise Lilliehöök, Marketing Manager – One Agency
Tel: +46 70 4207531 mail: elise.lilliehook@oneagency.se