Namn: 

Johan Söderberg

Geografi/Geolocation:

Stockholm

Beskriv kort ditt främsta kompetensområde. Vad är din starka sida och vad skulle du vara intresserad av att bli bättre på/lära dig?

Expert inom samspelet mellan intressenternas behov och leverantörens lösningar.

Beskriv kort vilken skillnad/skillnader du gjorde för kund/slutkund i ditt senaste uppdrag? Vilken bransch var detta inom?

I mitt senaste uppdrag jobbade jag som verksamhetsanalytiker med fokus på införande av nya arbetssätt och notationer, i syfte att bygga upp en förvaltning inom ramen för ett större transformationsprogram. 

Let´s get personal! Nämn något som du tror att ingen vet om dig utanför jobbet?

Ambitiös kamerautrustningsköpare som njuter av att testa på nya sporter.