Marcus är IT-projektledare på One Agency

Namn:

Marcus

Geografi/Geolocation:

Jag bor i Lomma strax utanför Malmö med sambo och två döttrar.

Beskriv kort ditt främsta kompetensområde. Vad är din starka sida och vad skulle du vara intresserad av att bli bättre på/lära dig?

 Jag ser mig som en generalistspecialist som är bryggan mellan verksamheten och utvecklingsavdelningen. Jag hittar samband och ser hela lösningar samt detaljerna som gör dem möjliga eller omöjliga. Sedan att beskriva dem för både verksamheten och utvecklare så att man kan ta action.

Jag skulle vilja utveckla mitt lyssnande och öka min coachande förmåga för att kunna lyfta mina kollegor. Tillsammans blir vi alltid starkare.

Beskriv kort vilken skillnad/skillnader du gjorde för kund/slutkund i ditt senaste uppdrag? Vilken bransch var detta inom?

I mitt senaste uppdrag slutförde jag leveransen av ett flera år långt projekt där två egenutvecklade system skulle ersättas av ett globalt standardsystem för materialhantering. Min fokus på leverans och att se till att få avrop från användare var avgörande för en lyckad release. 

Det andra projektet som jag drev jobbade vi hårt tillsammans med verksamheten med att analysera och förstå hur olika marknader hanterade site installationer. Målbilden är att kunna skapa ett globalt verktyg för att förbättra logistiken på deras site installationer.

“Är grym på att köra radiostyrda bilar – svårt att sälja in till två döttrar dock”

Let´s get personal! Nämn tre saker som du tror att ingen vet om dig utanför jobbet?

1. Är grym på att köra radiostyrda bilar – svårt att sälja in till två döttrar dock.

2. Älskar oändliga skogar – tjock mörk och mystisk ska den vara. 

3. Sås – är en jäkel på att göra en god sås.