Quality Management

Kvalitetsarbete engagerar oss. Vi kan erbjuda allt från kravanalytiker, testledare, testare, test-automatiserare, produktägare till test- och kravstrateger. Vad behöver ni?

Inom QM hittar ni våra analyserande, kvalitetstänkande och kommunikativa konsulter som brinner för områdena krav och test.

Vi kan erbjuda våra kunder alltifrån kravanalytiker, testledare och produktägare till test- och kravstrateger.

Våra konsulter lägger stor vikt vid att vara kommunikativa i allt de gör, från att ta fram krav med verksamheten, skriva testbara krav, ta fram teststrategier och testplaner till att skriva testfall och visualisera resultat och utfall. De agerar gärna kvalitetscoacher i våra kunders uppdrag eftersom vi som jobbar på One Agency anser att kvalitet är så mycket större än bara krav och test. Vi tycker det är lika viktigt att hjälpa våra kunder att förstå hur olika arbetssätt och mindset kan påverka kvalitet på ett långsiktigt vis.

Våra konsulter har en kommunikativ förmåga att hjälpa verksamheten och IT att förstå varandra och med sitt proaktiva tänkande och fokus på användarvänlighet och lösningar så bidrar de till att skapa affärsvärde ute hos våra kunder. Vi jobbar inom många olika branscher i både projekt- och utvecklingsteam, vilket ger våra konsulter en bred erfarenhet inom flera områden och förmågan att vara både rådgivande och operativa kring metoder, processer, verktyg, ramverk och regelverk.

Kreativt möte på One Agency

Intresserad av våra tjänster?

Fyll i din mail så kontaktar vi dig och tar det därifrån. Hörs snart!

Please enter a message.

Våra andra områden

Project Management

Nyckeln till ett bra resultat är planering. Därför har vi våra engagerade projektledare som formar och driver de digitala förändringar som krävs för att nå önskat resultat.

Technology

Våra systemutvecklare ligger i absolut framkant när det kommer till de senaste teknologierna. Verksamhetsförståelse, god kommunikation och djup teknisk kompetens är våra framgångsfaktorer. Vi har specialister som bemästrar områdets alla delar.