Technology

Våra specialister är kreativa, noggranna och engagerade.

Inom Tech bistår vi våra kunder med konsulter i form av systemarkitekter, systemutvecklare, Tech Leads, Agila Coacher och Scrum Masters.

Några av de språk och ramverk vi hanterar är:

  • Java
  • .NET
  • C#
  • C/C++
  • Python
  • HTML och CSS, inklusive Bootstrap
  • JavaScript och tillhörande ramverk, såsom jQuery, React, Vue, Angular, Node
  • Java för Android
  • Objective-C och Swift för iOS

Våra techare är kreativa. De är digitala kreatörer som gör något av ingenting. Vi anpassar system varje dag efter våra kunders unika verksamheter och affärsbehov. Många av våra kunder vill anpassa eller förnya sina system. Det kan handla om att göra systemen mer följsamma, effektiva, strama eller flexibla. Vissa kunder behöver hjälp att realisera sina idéer, andra behöver support i den kreativa fasen och en del behöver helt enkelt hjälp att förvalta och förbättra en redan fungerande verksamhet.

Om det så handlar om att aktivt, agilt leda systemutvecklare eller erbjuda kunden resursen som gör jobbet kommer One Agency här helt till sin rätt som ett kunskapsföretag. Vi har erfarenhet av systemutveckling inom flera områden så som informations- och projekthantering, applikationsutveckling, digitalisering, förvaltning, systemintegration och modernisering. Vi har också erfarenhet av kundnära, intensiva verksamhetsområden som bank, spel, e-handel och nya områden som el-scooter mfl.

Intresserad av våra tjänster?

Fyll i din mail så kontaktar vi dig och tar det därifrån. Hörs snart!

Please enter a message.

Våra andra områden

Project Management

Nyckeln till ett bra resultat är planering. Därför har vi våra engagerade projektledare som formar och driver de digitala förändringar som krävs för att nå önskat resultat.

Quality Management

Kvalitetsarbete engagerar oss. Vi kan erbjuda allt från kravanalytiker, testledare, testare, testautomatiserare, produktägare till test- och kravstrateger. Vad behöver ni?