Skolverket satsar under 2017 stort på att öka digitaliseringen i den svenska skolan och följaktligen även den digitala kompetensen hos våra skolledare. Sedan branschorganisationen IT&Telekomföretagen tillsammans med flera företrädare från svenska IT-näringar skrev ett öppet brev till Utbildningsdepartementet med förfrågan om möte för att säkerställa genomförandet av en strategi för skolväsendets digitalisering, har diskussionen pågått avseende hur IT-branschen kan stötta Skolverket i sin satsning. Fortsättningsvis kommer dessa IT-näringar (ex. IBM, Microsoft etc.) även vara ett stöd för skolledare på ämnet förändringsledning. One Agency’s Per Grape har utsetts till representant för IT&Telekomföretagen och kommer tillsammans med Lars Lingman, näringspolitisk expert inom kompetensfrågor på IT&Telekomföretagen, driva frågan vidare.

One Agency har sedan tidigare ett samarbete med den ideella organisationen Kodcentrum som verkar för att lära barn och ungdomar programmera. Vi tycker det är oerhört spännande att nu även få vara en del av den nationella strategi som satts upp av Skolverket, och att således få fortsätta driva liknande frågor i fler forum.