One Agency var ett av de första bolagen att stötta Kodcentrum i sin vision att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande. I och med detta hjälpte vi även till med att sätta upp kodstugan i Tensta, som under 2018 gått in på termin 6 och 7 med jättefina resultat.

Varje år går 1% av One Agency’s vinst till olika CSR-samarbeten, där Kodcentrum är ett av dem. Kodcentrum arbetar för att väcka intresset för digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod. I en värld som är på resan mot digitalisering är digital kompetens en förutsättning för att kunna få jobb i framtidens arbetsmarknad.

Som IT-konsultbolag ligger samarbetet med Kodcentrum helt i linje med One Agency’s hjärta, verksamhet och värderingar – #CourageToChange, #LiveService och #TakeMassiveAction. Vi är oerhört stolta över att fortsätta det pågående samarbetet med Kodcentrum framåt, och bidra till såväl barns som lärares digitala kompetens. I nuläget söker Kodcentrum fler volontärer till sina kodstugor runt om i landet, och via följande sida går det att anmäla sitt intresse –> Bli volontär.