One Agency tecknar ramavtal med Riksgälden inom områdena ledning och styrning, systemutveckling och test. Avtalet löper på två år med möjlighet till förlängning i två år.