One Agency har skrivit ramavtal med TDC avseende konsulttjänster inom IT.
Avtalet skrivs på 3 år. Avtalet är ett bevis på att TDC lägger stor vikt vid att använda sig av kommunikativa IT-konsulter.
Detta är vi på One Agency väldigt stolta över.