Idag har det gått exakt tre månader sedan jag började som ny VD på One Agency. Den starka positiva känslan för företaget och kollegorna som jag kände från första kontakten har blivit ännu starkare under denna tid. Tänk att man kan hitta hem efter 20 år i IT-branschen, det känns som om jag aldrig vill byta jobb igen!

Men aldrig hade jag kunnat föreställa mig i januari att en liten vespertilio (fladdermus) skulle förändra livet så till den milda grad. När pandemin slog sitt järngrepp kring jordens befolkning blev mycket snabbt annorlunda, så även hos oss på One. I dessa tider av osäkerhet har jag utmanats som ledare, och det har krävt helt andra saker av mig än i tidigare ledarroller då jag har utvecklat verksamheter under mer eller mindre kontrollerade former. Nu gäller det att tänka, planera och agera både kortsiktigt och långsiktigt. Samtidigt. Och det i en helt förändrad verklighet.

Utan min fantastiska ledningsgrupp (Katarina Tauson, Petter Norman, Per Forsberg, Aran Kainz, Christian Palmqvist) hade det aldrig gått! Den ger mig känslan att allt är möjligt om man bara jobbar hårt tillsammans. Och vilken rivstart vi har fått som en helt ny grupp sen! Inte ens den mest kreativa ledarskapskonsult hade kunnat simulera de svåra frågeställningar och prioriteringar vi ställs inför idag. Vi lyckas varje dag med nya saker, stort som smått. Vi gläds, vi kräks ut, vi stöttar och peppar och gläds igen.

“Genom en lyhörd och innovativ kultur kan vi få ett försprång kring nya behovsmönster och nya beteenden som ger nya kompetenskrav – och nya positioneringsmöjligheter”

Parallellt med nulägeshanteringen lyfter vi blicken och planerar framåt med sikte på det nya normala. Det är inte sannolikt att tillvaron går tillbaka till det läge som rådde innan Coronakrisen. I vissa fall är det inte ens önskvärt. Vi vill vara snabbast med att förstå hur det nya normala ser ut. Detta fokus på nyorientering förutsätter att vi även tänker i helt nya banor. Genom en lyhörd och innovativ kultur kan vi få ett försprång kring nya behovsmönster och nya beteenden som ger nya kompetenskrav – och nya positioneringsmöjligheter.

Jag är tacksam över mitt jobb på One Agency som ger mig möjlighet att vara en av de byggstenar som bidrar till att Sverige reser sig igen. Tillsammans bygger vi framtidstro.

Författare: Paulina Illman Lindefeldt, VD One Agency