Forskningsingenjör, mikrotjänster med Java och böcker!

Mikael är en utvecklare som älskar att bryta ned komplexa frågeställningar i hanterbara moduler och sedan överföra detta till enkel och tydlig kod. Efter en karriär som forskningsingenjör inom miljöenergiområdet ligger nu fokus på händelsedrivna mikrotjänster med Java. 

De senaste årens övergång från stordatorbaserade monoliter med uppdatering fyra gånger per år till molnbaserade tjänster och kontinuerlig utveckling har varit lärorik tid i gränssnittet mellan gammalt och nytt.

På fritiden så spänner sig intressena från böcker och rollspel till svampplockning och trädgård!

Varmt välkommen till One Agency Mikael!