Teambuilding på One Agency

En av talarna på One Agencys senaste Speakers Corner var Lotta Karlsson-Domonkos. Lottas Lightning talk handlade om AI och vad det betyder att AI mer och mer etableras på arbetsplatsen och hur det i sin tur påverkar människans arbetsroll. Vi snappade upp några punkter från Lottas intresseväckande Lightning talk:

Håller vi på att bli irrelevanta?

 • År 2025 beräknas 47% av alla amerikanska yrken vara ersatta
 • AI används redan överallt idag när man har mycket data att dra slutsatser ifrån
 • Tex. Facebook visar “vad de tror du vill se” baserat på den data de redan har
 • Med hjälp av AI kan vi automatisera repetitiva och manuella uppgifter
 • Det som en maskin kan göra bättre än en människa kommer att ersättas av en robot!

Hur kommer det påverka våra professionella profiler?

Ett faktum vi måste förhålla oss till är att tillämpa livslångt lärande då dagens utbildningssytem bygger på industralismen

“ Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today ” – Malcolm X

Hur kan vi ha en proaktiv inställning?

 • Ett förhållningssätt som präglas av nyfikenhet – ligga steget före 
 • Uthållighet och en tro på vår förmåga att utvecklas över tid

Människans potential

Skifte från hard till soft skills 

 • EQ – Emotionell intelligens 
 • Kreativitet – Maskiner är bättre på att göra endast det de blir tillsagda 
 • Självledarskap – Ansvar att leda dig själv
 • Startup anda – Kunskaper och färdigheter behöver praktiseras inte bara studeras teoretiskt

Framtiden? 

 • Vara proaktiva och villiga att lära oss hela tiden
 • Soft skills kan du inte lära dig i den klassiska skolbänken eller på en 3-dagars kurs – de måste upplevas och praktiseras!
 • Vi kommer kunna använda hela vår potential 
 • Vi slipper vara maskindelar i ett större maskineri – ett paradigmskifte för människan!

Författare: Lotta Karlsson-Domonkos